Cymraeg

Ewch i’n siop ar-lein i bori ac i brynu seidr, sudd afal, finegr seidr a setiau anrhegion seidr Vale Ciders.

Vale Cider Product range: tradiontla and fruit ciders, apple juice, cider vinegar, gifts


Rydym yn cynnig dod â nwyddau at eich drws yn lleol ar gyfer cyfeiriadau ym Mro Morgannwg, Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a’r ardal gyfagos.

Cider delivery
Rydym wedi ennill gwobrau am ein seidr crefft Cymreig a’n cynhyrchion afalau eraill. Mae ein fferm deuluol, ein melin seidr a’n perllannau yng nghanol Bro Morgannwg rhwng Tresimwn a’r Bont-faen yn Ne Cymru.

Apple picking a a Vale Cider orchard

Drwy ddefnyddio dulliau traddodiadol, rydym yn troi’r 53 o fathau o afalau yn ein perllannau yn seidr a sudd afal traddodiadol o safon, bob un yn byrlymu â blas.

Bottles of traditional Vale Ciders

Mae ein seidr crefft Cymreig wedi ennill nifer o wobrau Great Taste a medalau ym Mhencampwriaethau Perai a Seidr Cymru. Rydym yn Gynhyrchydd Great Taste o dan aden y Guild of Fine Foods.

Logo of Great Taste Award Producer for Vale Cider

Yn ogystal â’n seidr traddodiadol a’n seidr garw, rydyn ni’n gwneud seidr ffrwythau, seidr cynnes, sudd afal, finegr seidr afalau a menyn afal. 

Welsh flag

Rydym yn ymfalchïo yn ansawdd, dilysrwydd a tharddiad Cymreig lleol ein seidr a’n cynhyrchion afalau eraill. Mae baner Cymru i’w gweld ar ein holl labeli.

Mae ein bocsys detholiad seidr yn boblogaidd fel anrhegion ar gyfer pen-blwyddi, Nadolig, Sul y Tadau, Sul y Mamau, Dydd Gŵyl Dewi, ac achlysuron eraill fel anrhegion diolch, anrhegion priodas ac anrhegion pen-blwydd.

panel image of gift sets from Vale Cider


I archebu ewch i’r siop ar-lein neu ffoniwch ar 07933 286631 neu anfonwch neges e-bost. 

Gallwch gasglu archebion o’r fferm neu rydym yn dod â nwyddau at eich drws yn lleol ym Mro Morgannwg a’r ardal gyfagos gan gynnwys Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Phont-y-clun.

Mae ein holl gynhyrchion yn addas i lysieuwyr, feganiaid a’r rhai sydd ar ddiet heb glwten.

gluten free and vegan symbols

I gael gwybod amdanom ni, am wneud seidr ac am ein cynhyrchion, ewch i’r tudalennau Amdanom ni. 

Cliciwch yma i bori drwy’r delweddau yn yr Oriel.

Ewch i’n siop ar-lein.

9 different Fathers Day Vale Cider GiftsProfwch eich gwybodaeth am seidr yn ein Cwis Manion Seidr Hwyliog.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd am Vale Cider, dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

I fod yn gyntaf i wybod pan fydd cynhyrchion tymhorol a chynigion ar gael, cofrestrwch i gael ein Cylchlythyr!